Nyheter

Bredband - Planerat Servicearbete - 2021-07-14
Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar vårt bredband: Detta kan komma att innebära nedtid för tjänster under följande period: Start: ...
Ons, 23 juni, 2021 at 9:56 AM
Uppdatering av TV-central under maj 2021
Vi kommer att uppdatera vår TV-central för kommande förändringar i marknätet för TV. Efter uppdatering kan man behöva göra en kanalsökning. Äldre digitala m...
Ons, 12 Maj, 2021 at 10:35 AM
Ny fastighetsskötsel och höjd tomträttsavgäld
Styrelsen har fått sätta tänderna i flera utmaningar i början av detta år.   Nytt företag för fastighetsskötsel Vårt tidigare anlitade företag för fastig...
Ons, 24 mar., 2021 at 5:41 PM
Välkommen till Lommaborgen nya servicecenter!
Dina ärenden som du hade i vårt gamla servicecenter ligger och väntar på dig här. Logga in med din e-postadress så kommer få tillgång till alla dina ärende...
Fre, 12 feb., 2021 at 6:11 PM
Viktig information angående Coronaläget!
Det har kommit till vår kännedom att de riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om minskning av smittspridning av Covid-19, inte följs på Lommaborgen.  Följan...
Fre, 12 feb., 2021 at 5:17 PM
Hyreshöjning 2021-01-01
Stiftelsen Alnarps studentbostäder Stiftelsen har till uppgift att förvalta bostäder med gemensamhetsutrymmen, kompletterande utrymmen samt kollektiva anor...
Fre, 12 feb., 2021 at 5:17 PM
Fortsatta problem med råttor
Problemen med råttor fortsätter. Nu främst i A-huset.  Clockrent har under dagen satt ut vanliga råttfällor vid husgrunden runtom A-huset. Därför är det...
Fre, 12 feb., 2021 at 5:15 PM