Nyheter

Tilläggsavier för korrekt hyra för jan-mars 2022
På grund av ett fel hos HSB har det blivit fel belopp på hyresavierna för perioden jan-mars 2022. HSB skickar nu ut tilläggsavier för att korrigera fele...
Fre, 24 dec., 2021 at 11:22 F.M.
Fel belopp på hyresavierna för perioden Jan - Mars 2022
På grund av ett fel hos HSB har det blivit fel belopp på hyresavierna för perioden Jan - Mars 2022. HSB kommer att skicka ut tilläggsavier/faktura för att ...
Tis, 14 dec., 2021 at 2:15 E.M.
Hyreshöjning 2022-01-01
Som tidigare aviserats beslöt Lomma kommun att höja vår tomträttsavgäld från 5.000 kr till 260.000 kr per år från och med år 2022. Styrelsen hade en dialog ...
Mån, 25 Okt, 2021 at 1:55 E.M.
Information om kommande hyreshöjning
Som tidigare aviserats beslöt Lomma kommun att höja vår tomträttsavgäld från 5.000 kr till 260.000 kr per år från och med år 2022. Styrelsen hade en dialog ...
Tors, 9 sep., 2021 at 3:43 E.M.
Bredband - Planerat Servicearbete - 2021-07-14
Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar vårt bredband: Detta kan komma att innebära nedtid för tjänster under följande period: Start: ...
Ons, 23 juni, 2021 at 9:56 F.M.
Uppdatering av TV-central under maj 2021
Vi kommer att uppdatera vår TV-central för kommande förändringar i marknätet för TV. Efter uppdatering kan man behöva göra en kanalsökning. Äldre digitala m...
Ons, 12 Maj, 2021 at 10:35 F.M.
Ny fastighetsskötsel och höjd tomträttsavgäld
Styrelsen har fått sätta tänderna i flera utmaningar i början av detta år.   Nytt företag för fastighetsskötsel Vårt tidigare anlitade företag för fastig...
Ons, 24 mar., 2021 at 5:41 E.M.
Välkommen till Lommaborgen nya servicecenter!
Dina ärenden som du hade i vårt gamla servicecenter ligger och väntar på dig här. Logga in med din e-postadress så kommer få tillgång till alla dina ärende...
Fre, 12 feb., 2021 at 6:11 E.M.
Viktig information angående Coronaläget!
Det har kommit till vår kännedom att de riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om minskning av smittspridning av Covid-19, inte följs på Lommaborgen.  Följan...
Fre, 12 feb., 2021 at 5:17 E.M.
Fortsatta problem med råttor
Problemen med råttor fortsätter. Nu främst i A-huset.  Clockrent har under dagen satt ut vanliga råttfällor vid husgrunden runtom A-huset. Därför är det...
Fre, 12 feb., 2021 at 5:15 E.M.