Från den 1 April kommer Activa Servicepartner att ta över fastighetsservicen på Lommaborgen.


Vårt nuvarande företag Axcell är i process att avsluta sina åtagande och uppdrag för oss. Detta innebär att det tyvärr kan bli längre svars- och åtgärdstider under en period. Vi hoppas minimera detta så långt det går och att Activa Servicepartner kommer igång snabbt från den första April.


Felanmälningar

Ni som har aktiva felanmälningar som inte blivit åtgärdade får gärna uppdatera era ärendena med denna information.

Har ni ett aktivt ärende som är åtgärdat uppskattar vi om ni kan avsluta felanmälan i supportcentret eller skriva en rad i ärendet.


Detta hjälper vår nya fastighetsskötare att komma igång att avhjälpa felanmälningar när de kör igång den 1 April.