På grund av ett fel hos HSB har det blivit fel belopp på hyresavierna för perioden Jan - Mars 2022.

HSB kommer att skicka ut tilläggsavier/faktura för att rätta till detta så att korrekt hyra för perioden kan betalas in.


Hyror för 2022 är enligt vad som tidigare informerats.

https://lommaborgen.freshdesk.com/a/solutions/articles/80000952506


Med vänlig hälsning,

Styrelsen