Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar internetuppkoppling:

Detta kan komma att innebära nedtid för tjänster under följande period:
Start: 2022-11-03 00:01
Stop: 2022-11-03 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 2 timmar.