Uppdatering av TV-central under maj 2021

Ändrad den Wed, 12 May 2021 vid 10:35 AM

Vi kommer att uppdatera vår TV-central för kommande förändringar i marknätet för TV. Efter uppdatering kan man behöva göra en kanalsökning. Äldre digitala mottagare kan sakna stöd den nya tekniken och behövas bytas ut. Det är hyresgästens eget ansvar att se till att ha rätt utrustning för TV-mottagning. 


---


MPEG4-migrationen i marknätet för TV


Arbetet, som kommer att pågå under våren 2021 innebär att ett 20-tal tv-kanaler i marknätet för TV (för tv-mottagning via vanlig antenn) kommer att uppgraderas till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Uppgradering kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet, samt medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet.


Bakgrund till MPEG4 omläggningen

Anledningen till arbetet är att Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) i september 2020 beslutade att alla programtjänster (tv-kanaler) i marknätets sändarnät 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprimeringstekniken MPEG4. Parallellt med detta har Sveriges Television (SVT) beslutat att även deras programtjänster i sändarnät 1 också skall gå över till MPEG4, vilket möjliggör att SVT1 och SVT2 kommer att kunna sändas i HD-kvalitet. 


Parallellsändning av SD/HD upphör

För närvarande parallellsänds programtjänsterna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 både som SD-kanaler och som HD-kanaler på olika kanalplatser. I samband med MPEG4-migrationen upphör denna parallellsändning och de fem kanalerna kommer enbart sändas ut som HD-kanaler. De fem HD-kanalerna kommer då återfinnas på kanalplats 1-5. Utsändningen kommer ske i DVB-T/MPEG4.


TV4 (på kanalplats 4) kommer att fortsätta sändas som en fri-tv-kanal, men i HD-kvalitet i stället för SD-kvalitet. Det krävs således inget abonnemang/programkort från Boxer för att kunna se kanalen.


Såhär påverkas tittarna

Krav på mottagare med stöd för MPEG4

I och med att omläggningen medför att man byter utsändningsteknik kommer hushållen behöva vara utrustade med en digitalbox/tv med stöd för MPEG4 för att kunna fortsätta titta på alla tv-kanaler efter omläggningen. För vissa kanaler kommer det även krävas att mottagaren stöder DVB-T2.


Sändningsuppehåll

På omläggningsdagen kommer Teracom att växla över till en ny teknisk plattform. Det innebär att det kommer att vara kortare sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då omläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen.


Uppdaterad information om sändningsuppehållen kommer att finnas på vår hemsida 


Behov av kanalsökning/ominstallation

Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin TV-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter kl. 18:00 på omläggningsdagen.


Källa: Teracom

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov