Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar vårt bredband:


Detta kan komma att innebära nedtid för tjänster under följande period:

Start: 2021-07-14 00:01

Stop: 2021-07-14 05:00

Förväntad nedtid: Upp till 1 timme.