På grund av ett fel hos HSB har det blivit fel belopp på hyresavierna för perioden jan-mars 2022.


HSB skickar nu ut tilläggsavier för att korrigera felet så att det blir rätt hyra för 2022.

Tänk på att man ska betala båda avierna för för respektive månad fram till mars, alltså ordinarie-avi och tilläggs-avi.


Autogiro:

Man måste betala tilläggsavin manuellt då denna inte kommer betalas automatiskt via autogiro.


Hur får jag mina tilläggsavier?

HSB skickar ut dessa per post. 

De finns också tillgängliga via ditt "Mitt HSB-Konto", se länk.


Länk - Hyra & Hyresavier