Länsstyrelsen har avslutat tillsynsärendet av stiftelsen.
Länsstyrelsen har utfört en grundlig tillsyn av stiftelsen under perioden juni 2022 - mars 2023. Detta efter att en skrivelse skickats in till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen meddelade i sitt beslut att tillsynsärendet avslutas utan åtgärd. Beslutet var välkommet och i linje med stiftelsens ställningstagande i ärendet.

Därmed är verksamheten genomlyst och arbetet med att förvalta stiftelsen för ett tryggt, säkert och välskött studentboende fortsätter som vanligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.