Stiftelsen grundades och husen byggdes i slutet av 60-talet på initiativ av studenter. Den har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra ut och förvalta bostäder. Bostäderna ska hyras ut till studerande vid SLU:s utbildningar i Alnarp. Stiftelsen styrs av en styrelse och av styrelsen tillsatta utskott. Som boende i Lommaborgen är du ”delägare” av fastigheten, därför uppskattar vi ditt engagemang för ett trevligt boende!