Stiftelsen grundades och husen byggdes i slutet av 60-talet på initiativ av studenter. 

Den har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra ut och förvalta bostäder. 

bostäderna ska hyras ut till studerande vid SLU:s utbildningar i Alnarp. 

Stiftelsen styrs av en styrelse med en ordförande och styrelsemedlemmar som består av representanter från studentföreningarna ASK och LMK. 

Stiftelsen har inga vinstmål utan arbetar för att driva och förvalta ett studentboende för studenter.