HSB Skåne hanterar administrationen av hyror för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder.
Vänligen kontakta HSB Skåne när det gäller avier, inbetalningar och påminnelser av din hyra.


HSB Skåne
046-210 84 00
https://www.hsb.se/skane/


Mitt HSB - Konto
Logga in med BankID för att se aktuella avier och status för inbetalningar.

Klicka för att gå till "Mitt HSB"


Hyresavier

Hyresavier postas kvartalsvis till din postlåda inför varje kommande kvartal.

Saknar du eller tappat bort dina avier så loggar du in på "Mitt HSB"-konto för aktuella avier.


Påminnelseavgift
Om inte hyresgästen betalar i tid är hyresgästen skyldig att utge ersättning för betalningspåminnelse i enlighet med

lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.