Stiftelsens årsmöte hålls i slutet av vårterminen och hit är alla hyresgäster välkomna. Då behandlas bl. a. styrelsens ansvarsfrihet och årsredovisning och nya styrelsemedlemmar utses. Till styrelsemötena under året kan du lämna in dina åsikter som då tas upp av styrelsen.


Stiftelsen har styrelsemöte cirka en gång i månaden förutom under sommarmånaderna. Då behandlas löpandeunderhåll, frågor från boende, utvecklingsarbete, stiftelsens ekonomi mm. Har boende frågor som man önskar ska tas upp på styrelsemötet så kan man skicka in ett ärende via lommaborgen.se -> supportcenter.


I slutet av vårterminen har stiftelsen årsmöte dit alla hyresgäster är välkomna, då behandlas styrelsens ansvarsfrihet och årsredovisning och nya styrelsemedlemmar utses.


I styrelsen sitter representanter från LMK och ASK, är du intresserad av att vara aktiv i Stiftelsen Alnarps Studentbostäder så är du välkommen att kontakta oss via lommaborgen.se -> supportcenter.


Mvh Stiftelsen Alnarps Studentbostäder