Styrelsen - Stiftelsen Alnarps studentbostäder

Styrelsen består av en extern ordförande samt styrelsemedlemmar från studentföreningarna ASK och LMK.

Frågor och ärenden som berör styrelsen skickas till supportcentret via lommaborgen.se -> supportcenter -> styrelse. Styrelsens medlemmar väljs på årsmötet, och alla som bor på lommaborgen och som önskar vara delaktiga i driften av stiftelsen är välkomna att ta kontakt med sittande styrelse.