Snöröjning och halkbekämpning på gemensamma ytor utförs av stiftelsens fastighetsskötare vid behov.