Om Lommaborgen

Information om Stiftelsen Alnarps Studentbostäder

Arbetsutskottet, AU
Utskottet verkställer ärenden som styrelsen fattar beslut om.
Fre, 12 feb., 2021 at 3:52 PM
Information- och uthyrningsutskottet, IoU
Information - och uthyrningsutskottet (IoU) ansvarar för administrationen kring in - och utflyttningar, frågor från boende samt annat administrativt arbete ...
Tors, 1 juli, 2021 at 1:52 PM
Stadgar för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder
Stadgar Lomma 2006-07-12 Stadgar för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder § 1. Stiftelsens ändamål Stiftelsen har till uppgift att uppföra, förvärva, ä...
Fre, 12 feb., 2021 at 3:53 PM
Stiftelsen Alnarps studentbostäder, SAS
Stiftelsen grundades och husen byggdes i slutet av 60-talet på initiativ av studenter.  Den har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra ut och förval...
Mån, 26 apr., 2021 at 12:01 PM
Styrelsen för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder
Styrelsen - Stiftelsen Alnarps studentbostäder Styrelsen består av en extern ordförande samt styrelsemedlemmar från studentföreningarna ASK och LMK. Frågo...
Mån, 26 apr., 2021 at 2:03 PM
Trädgårdsutskottet. Trut
Trädgårdsutskottet (Trut) jobbar med ytorna utanför huset och ser till så att det alltid är tilltalande. De anordnar även gemensamma trädgårdsdagar på våren...
Tis, 20 apr., 2021 at 8:07 PM