Om Lommaborgen

Information om Stiftelsen Alnarps Studentbostäder

Arbetsutskottet, AU
Utskottet verkställer ärenden som styrelsen fattar beslut om.
Fre, 12 feb., 2021 at 3:52 E.M.
Information- och uthyrningsutskottet, IoU
Information- och uthyrningsutskottet (IoU) uppdrag är att bereda och stödja styrelsen med boendeinformation samt administration av bostadsköer med in/ut-fly...
Mån, 4 Okt, 2021 at 2:36 E.M.
Stiftelsen Alnarps studentbostäder, SAS
Stiftelsen grundades och husen byggdes i slutet av 60-talet på initiativ av studenter.  Den har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra ut och förval...
Mån, 26 apr., 2021 at 12:01 E.M.
Stiftelsens styrelsemöten och årsmöte
Stiftelsens årsmöte hålls i slutet av vårterminen och hit är alla hyresgäster välkomna. Då behandlas bl. a. styrelsens ansvarsfrihet och årsredovisning och ...
Tors, 15 apr., 2021 at 8:16 F.M.
Styrelsen för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder
Styrelsen - Stiftelsen Alnarps studentbostäder Styrelsen består av en extern ordförande samt styrelsemedlemmar från studentföreningarna ASK och LMK. Frågo...
Mån, 26 apr., 2021 at 2:03 E.M.
Trädgårdsutskottet. Trut
Trädgårdsutskottet (Trut) jobbar med ytorna utanför huset och ser till så att det alltid är tilltalande. De anordnar även gemensamma trädgårdsdagar på våren...
Tis, 20 apr., 2021 at 8:07 E.M.