Om Lommaborgen

Information om Stiftelsen Alnarps Studentbostäder

Arbetsutskottet, AU
Utskottet verkställer ärenden som styrelsen fattar beslut om.
Fre, 12 feb., 2021 at 3:52 PM
Information- och uthyrningsutskottet, IoU
Utskottet ansvarar för administrationen av in- och utflyttningen i fastigheten. Utskottet ger även information om bostadsköer, boendefrågor m.m.
Fre, 12 feb., 2021 at 3:52 PM
Stadgar för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder
Stadgar Lomma 2006-07-12 Stadgar för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder § 1. Stiftelsens ändamål Stiftelsen har till uppgift att uppföra, förvärva, ä...
Fre, 12 feb., 2021 at 3:53 PM
Stiftelsen Alnarps studentbostäder, SAS
Stiftelsen grundades och husen byggdes i slutet av 60-talet på initiativ av studenter. Den har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra ut och förvalta...
Fre, 12 feb., 2021 at 3:52 PM
Styrelse
Styrelsen - Stiftelsen Alnarps studentbostäder Frågor och ärenden till styrelsen skickas som ärende via supportcentret och avdelning "Styrelse"
Fre, 12 feb., 2021 at 3:53 PM
Styrelsen
Stiftelsen har en styrelse som består av fyra ledamöter från vardera studentkår, ASK och LMK, och två suppleanter per kår samt en extern ledamot. Sammanlagt...
Fre, 12 feb., 2021 at 3:52 PM
Trädgårdsutskottet. Trut
Trädgårdsutskottet (Trut) jobbar med ytorna utanför huset och ser till så att det alltid är tilltalande. De anordnar även gemensamma trädgårdsdagar på våren...
Fre, 12 feb., 2021 at 3:53 PM