Om Lommaborgen

Information om Stiftelsen Alnarps Studentbostäder

Arbetsutskottet, AU
Utskottet verkställer ärenden som styrelsen fattar beslut om.
Fre, 12 feb., 2021 vid 3:52 E.M.
Information- och uthyrningsutskottet, IoU
Information- och uthyrningsutskottet (IoU) uppdrag är att bereda och stödja styrelsen med boendeinformation samt administration av bostadsköer med in/ut-fly...
Mån, 4 Okt, 2021 vid 2:36 E.M.
Stiftelsen Alnarps studentbostäder, SAS
Stiftelsen grundades och husen byggdes i slutet av 60-talet på initiativ av studenter.  Den har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra ut och förval...
Mån, 26 apr., 2021 vid 12:01 E.M.
Stiftelsens styrelsemöten
Stiftelsen har styrelsemöte cirka en gång i månaden förutom under sommarmånaderna. Då behandlas löpandeunderhåll, frågor från boende, utvecklingsarbete, sti...
Mån, 23 jan., 2023 vid 10:53 F.M.
Styrelsen för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder
Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. Åtta ordinarie ledamöter utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps ...
Mån, 23 jan., 2023 vid 10:55 F.M.
Trädgårdsutskottet. Trut
Trädgårdsutskottet (Trut) jobbar med ytorna utanför huset och ser till så att det alltid är tilltalande. De anordnar även gemensamma trädgårdsdagar på våren...
Tis, 20 apr., 2021 vid 8:07 E.M.