Trädgård och områden kring Stiftelsens byggnader sköts till viss del av fastighetsskötare och till viss del av trädgårdsutskottet. 

Trädgårdsutskottet består av studenter som bor på Lommaborgen som vill hjälpa till och engagera sig i trädgårdens utformning och skötsel.

Är du intresserad av att vara delaktig i trädgårdsutskottet? kontakta styrelsen via lommaborgen.se -> supportcenter.