Stiftelsens styrelsemöten

Ändrad den Mon, 23 Jan 2023 vid 10:53 AM

Stiftelsen har styrelsemöte cirka en gång i månaden förutom under sommarmånaderna. Då behandlas löpandeunderhåll, frågor från boende, utvecklingsarbete, stiftelsens ekonomi mm. Har boende frågor som man önskar ska tas upp på styrelsemötet så kan man skicka in ett ärende via lommaborgen.se


Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. Åtta ordinarie ledamöter utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps studentkår.

Hyresgäster på Lommaborgen som vill engagera sig i sitt boende som styrelseledamot i stiftelsen, är välkomna att anmäla sitt intresse till styrelsen via Lommaborgen supportcenter lommaborgen.se.


Stiftelsen Alnarps Studentbostäder


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov