Stiftelsen har styrelsemöte cirka en gång i månaden förutom under sommarmånaderna. Då behandlas löpandeunderhåll, frågor från boende, utvecklingsarbete, stiftelsens ekonomi mm. Har boende frågor som man önskar ska tas upp på styrelsemötet så kan man skicka in ett ärende via lommaborgen.se


Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. Åtta ordinarie ledamöter utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps studentkår.

Hyresgäster på Lommaborgen som vill engagera sig i sitt boende som styrelseledamot i stiftelsen, är välkomna att anmäla sitt intresse till styrelsen via Lommaborgen supportcenter lommaborgen.se.


Stiftelsen Alnarps Studentbostäder