Utskottet ansvarar för administrationen av in- och utflyttningen i fastigheten. Utskottet ger även information om bostadsköer, boendefrågor m.m.