Information- och uthyrningsutskottet (IoU) uppdrag är att bereda och stödja styrelsen med boendeinformation samt administration av bostadsköer med in/ut-flyttningar mm. IoU:s förtroendevalda består normalt av ett flertal boende som tillsammans engagerar sig i detta uppdrag för att skapa en bra boendemiljö på Lommaborgen.


IoU-utskottet når du via Lommaborgen supportcenter "bostadsköer och boendefrågor" på lommaborgen.se. Ha förståelse att svarstider kan variera beroende på studier och andra engagemang hos våra förtroendevalda.


Ledamot i Information - och uthyrningsutskottet.

Uppdraget är frivilligt och man bestämmer själv hur mycket man vill och kan engagera sig som förtroendevald. Som förtroendevald i IoU-utskottet erhåller man arvode för sitt engagemang i utskottet. 

Anmäl ditt intresse via Lommaborgen supportcenter på lommaborgen.se.

---

Tillsammans hjälps vi åt för gemenskap och trivsel på Lommaborgen.

---