Information - och uthyrningsutskottet (IoU) ansvarar för administrationen kring in - och utflyttningar, frågor från boende samt annat administrativt arbete kring boende på lommaborgen. 

De svarar bland annat på frågor kring bostadsköer och boendefrågor.


IoU:s förtroendevalda består av boende på lommaborgen som arbetar extra under kvällar och helger, vilket kan medföra att svarstiden kan dröja upp till 48 timmar när du söker kontakt via lommaborgen.se -> supportcenter. Därför är det viktigt att du alltid är ute i god tid med till exempel bokning av besiktning av boende. 


Du kontaktar IoU via lommaborgen.se > supportcenter -> hyres och boendefrågor