Information om hyresjustering 2024-01-01

Ändrad den Thu, 23 Nov 2023 vid 03:53 PM

Styrelsen kommer ta beslut om hyresjustering för 2024 under november månad. Vi arbetar just nu med budgeten där vi måste ta hänsyn till den allmänna inflationen samt hantera behovet av drift och underhåll. Vi strävar efter att hålla nere hyrorna samtidigt som vi har större underhåll som måste utföras.

På den positiva sidan så är inflationen på väg ner, och elpriset har stabiliserats på en mer normal nivå och förväntas inte chockhöjas under kommande vinter. Dock så ligger priserna kvar på en högre nivå som vi måste förhålla oss till. Med nuvarande prognos ser vi en hyresjustering runt 6%. Besked kommer i slutet på november.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Stiftelsen Alnarps studentbostäder


---
Stiftelsen Alnarps studentbostäder
Stiftelsen har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra och förvalta bostäder. Stiftelsen ska hyra ut dessa till i första hand studerande vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) utbildningar i Alnarp.

Stiftelsens förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. Åtta ordinarie ledamöter utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps studentkår.

Stiftelsen ska upprätthålla god soliditet där eventuella överskott återinvesteras i förvaltningen.

Hyresgäster på Lommaborgen som vill engagera sig i sitt boende som styrelseledamot i stiftelsen, är välkomna att anmäla sitt intresse till styrelsen via Lommaborgens supportcenter lommaborgen.se.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov