Information om kommande hyresjustering för 2023

Ändrad den Wed, 19 Oct 2022 vid 10:03 AM

Som ingen har kunnat undgå så har inflationen stigit kraftig under året och ligger över 9% och fortsätter att stiga. Elpriset har nått nya rekordnivåer som kommer fortsatt ligga på höga nivåer. Oavsett boendeform så kommer prisökningarna påverka alla, även här på Lommaborgen


HSB har rekommenderat en hyreshöjning runt 10 % för att stiftelsen ska kunna hantera de höjda kostnaderna för 2023. Detta är inget som stiftelsen vill göra, men måste för att kunna hålla en god soliditet för att hantera drift och underhåll. 


Styrelsen arbetar nu för lägsta hyreshöjning utifrån stiftelsen åtagande. Beslut om hyresjustering kommer under november månad.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via supportcenter på lommaborgen.se.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Stiftelsen Alnarps studentbostäderStiftelsen Alnarps studentbostäder


Stiftelsen har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra och förvalta bostäder med gemensamhetsutrymmen, kompletterande utrymmen samt kollektiva anordningar. Stiftelsen ska hyra ut dessa till i första hand studerande vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) utbildningar i Alnarp.


Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. Åtta ordinarie ledamöter utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps studentkår.


Stiftelsen ska upprätthålla god soliditet där eventuella överskott återinvesteras i förvaltningen.


Hyresgäster på Lommaborgen som vill engagera sig i sitt boende som styrelseledamot i stiftelsen, är välkomna att anmäla sitt intresse till styrelsen via Lommaborgen supportcenter lommaborgen.se.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov