Viktig information angående Coronaläget!

Ändrad den Fri, 12 Feb 2021 vid 05:17 PM

Det har kommit till vår kännedom att de riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om minskning av smittspridning av Covid-19, inte följs på Lommaborgen. 

Följande gäller därför på Lommaborgen fr o m  10 december:

  • Möteslokalen stängs och låses för ALLA aktiviteter! 
  • Icke boende på Lommaborgen ska inte uppehålla sig i gemensamma utrymmen och kök!
  • För boende på Lommaborgen får max 8 personer vistas i de gemensamma utrymmena!
  • Försök att turas om att laga mat i de gemensamma köken för att undvika trängsel!
  • Boende i dubbletter med kök ska inte använda de gemensamma köken!

Visa omsorg om varandra och hjälps åt att följa de riktlinjer som gäller, smittoläget i Skåne är mycket illavarslande just nu. Även om du själv inte blir så sjuk kan de i din närhet bli allvarligt sjuk.

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symptom, be vänner om hjälp så att du kan hålla dig  isolerad 
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Testa dig om du har symptom

Dessa regler gäller tills annat meddelas.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov