Det har kommit till vår kännedom att de riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om minskning av smittspridning av Covid-19, inte följs på Lommaborgen. 

Följande gäller därför på Lommaborgen fr o m  10 december:

  • Möteslokalen stängs och låses för ALLA aktiviteter! 
  • Icke boende på Lommaborgen ska inte uppehålla sig i gemensamma utrymmen och kök!
  • För boende på Lommaborgen får max 8 personer vistas i de gemensamma utrymmena!
  • Försök att turas om att laga mat i de gemensamma köken för att undvika trängsel!
  • Boende i dubbletter med kök ska inte använda de gemensamma köken!

Visa omsorg om varandra och hjälps åt att följa de riktlinjer som gäller, smittoläget i Skåne är mycket illavarslande just nu. Även om du själv inte blir så sjuk kan de i din närhet bli allvarligt sjuk.

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symptom, be vänner om hjälp så att du kan hålla dig  isolerad 
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Testa dig om du har symptom

Dessa regler gäller tills annat meddelas.