Visa hänsyn och var rädda om varandra

 • Följa ordningsregler som gäller för fastigheten och dess ute område.
 • Rökförbud - Det råder rökförbud i alla våra bostäder, fastigheter samt i anslutning till fastighet där det kan anses störande för andra hyresgäster.
 • Ljud - Håll alltid en dämpad och behaglig ljudnivå. Mellan 23.00 - 07.00 bidrar du till största möjliga tystnad i fastigheterna. Tänk på att om du orsakar en anmälan om störning under kvälls- eller nattetid kan du bli debiterad kostnad för jourutryckning.
 • Du inte får dela ditt korridorrum med kompisar eller partners.
 • Husdjur - Får EJ hysas i A- och C-husen. Husdjur tillåtna i B- och D-husen.
 • Husdjursägare ska följa separata regler för husdjur.
 • Ej Piska eller skaka mattor och sängkläder genom fönster eller på balkong.
 • Var rädd om din studentbostad – vårda och städa både din bostad och gemensamma utrymmen.
 • Parkera din cykel på rätt plats.
 • Grillning på balkonger eller nära byggnader förbjudet av säkerhetsskäl.
 • Korridorsdörrar (Branddörrar som ska hållas stängda) - Visa hänsyn genom tyst och mjuk passage genom dessa.  


Miljö:

 • Iaktta sparsamhet med värme, el och vatten.
 • Felanmäla när kranar börjar droppa eller om något är sönder.
 • Kasta hushållsavfall på anvisat ställe.
 • Bortforsla på egen bekostnad olämpligt avfall såsom större kartonger, möbler och annat skrymmande.


Brand och säkerhet:

 • Regelbundet kontrollera brandvarnare i lägenheten och vid behov byta batteri.
 • Förbud att placera föremål i trappuppgång, korridorer, entré eller källargång.
 • Stänga, låsa och släcka allmänna utrymmen samt hålla entré- och altandörrar stängda.  
 • Förbud att sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller liknande på fastigheten.
 • Branddörrar till korridorer, kök och vardagsrum ska alltid hållas stängda. Sabotage av dörrar, karmar och stängningsmekanism är brottsligt då dessa dörrar har en viktig funktion vid brand.


Rum & Lägenhet: 

 • Använd ”x-krokar” vid upphängning av tex tavlor på rummet.
  Andra sätt kan ge skador som eventuellt kan kräva åtgärder och förlorad deposition vid utflytt.
 • Badrum - Förbud att göra skada på tätskikt i badrum och våtutrymmen.