Allmänna ordningsregler

Ändrad den Mon, 11 Sep 2023 vid 10:52 AM

Visa hänsyn och var rädda om varandra

 • Följa ordningsregler som gäller för fastigheten och dess ute område.

 • Rökförbud - Det råder rökförbud i alla våra bostäder, fastigheter samt i anslutning till fastighet där det kan anses störande för andra hyresgäster.

 • Ljud - Håll alltid en dämpad och behaglig ljudnivå. Mellan 23.00 - 07.00 bidrar du till största möjliga tystnad i fastigheterna. Tänk på att om du orsakar en anmälan om störning under kvälls- eller nattetid kan du bli debiterad kostnad för jourutryckning.

 • Du får inte dela ditt korridorsrum med kompisar, partners eller annan person.

 • Hyresgäst i lägenhet får ha en(1) inneboende. 
  Om hyresgäst önskar ha fler inneboende ska detta godkännas att styrelsen.

 • Husdjur - Får EJ hysas i A-Huset. Husdjur tillåtna i B, C och D-husen.

 • Husdjursägare ska följa separata regler för husdjur.

 • Ej Piska eller skaka mattor och sängkläder genom fönster eller på balkong.

 • Var rädd om din studentbostad – vårda och städa både din bostad och gemensamma utrymmen.

 • Parkera din cykel på rätt plats som cykelställ eller cykelrum i källare.

 • Man får ej driva fysisk försäljning eller idka andra kommersiella aktiviteter i fastigheterna eller på dess mark.

Miljö:

 • Iaktta sparsamhet med värme, el och vatten.

 • Felanmäla när kranar börjar droppa eller om något är sönder.

 • Kasta hushållsavfall på anvisat ställe.

 • Bortforsla på egen bekostnad olämpligt avfall såsom större kartonger, möbler och annat skrymmande.

 • Man får ej uppsätta skyltar, markiser, antenner, tält, studsmatta eller liknande på stiftelsens fastighet, vilket inkluderar alla fasader, uteplatser och mark, utan styrelsen tillstånd.

 • Om tillstånd ges att sätta upp partytält, paviljonger eller liknande på fastighetens mark men de får endast sättas upp vid enstaka tillfällen och ska tas ner inom en vecka. Styrelsen ska alltid informeras.

 • Man får ej bruka fastighetens mark för odling, uppställning av plantmaterial eller jämförbara aktiviteter utan styrelsens tillstånd. 

 • Om tillstånd ges för odling är det endast för eget personligt bruk i mindre skala.

 • Stiftelsen har rätt att avlägsna omärkta växter och föremål från fastigheten.

 • Allmänna utrymmen i A- & B-Hus som vardagsrum, balkonger och uteplatser ska vara tillgängliga för alla hyresgäster.

Brand och säkerhet:

 • Regelbundet kontrollera brandvarnare i lägenheten och vid behov byta batteri.

 • Förbud att placera föremål i trappuppgång, korridorer, entré eller källargång.

 • Stänga, låsa och släcka allmänna utrymmen samt hålla entré- och altandörrar stängda.  

 • Branddörrar till korridorer, kök och vardagsrum ska alltid hållas stängda. Sabotage av dörrar, karmar och stängningsmekanism är förbjudet då dessa dörrar har en viktig funktion vid brand.

 • Grillning på balkonger eller nära byggnader förbjudet av säkerhetsskäl.

Rum & Lägenhet:

 • Använd ”x-krokar” vid upphängning av tex tavlor på rummet.
  Andra sätt kan ge skador som eventuellt kan kräva åtgärder och förlorad deposition vid utflytt.

 • Badrum - Förbud att göra skada på tätskikt i badrum och våtutrymmen.

 • Det är inte tillåtet att uppföra bygglovspliktiga konstruktioner som t.ex plank, tält, lekstuga, växthus, skjul eller friggebod på lägenhetens tillhörande uteplats oavsett varaktighet. Plank mellan uteplatser får ej nyttjas att vara fästen till eller vara del av annan konstruktion.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov