Hyresgästen förbinder sig för och skriver under dessa punkter vid inflyttning.

För allas trevnads skull:

 • att inte röka inomhus
 • att inte efter kl 23.00 eller före 07.00 genom högljudd sång, musik, tal eller liknande störa övriga hyresgäster.
 • att iaktta de ordningsregler som gäller för fastigheten och dess ute område.
 • att inte hysa djur i A- eller C-huset.
 • att som husdjursägare följa separata husdjursregler.
 • att inte piska eller skaka mattor, sängkläder etc. genom fönster. Gör det istället ute där ingen blir störd.

För miljöns skull:

 • att iaktta sparsamhet med värme, el och vatten.
 • att genast anmäla till vaktmästaren om kranar visar sig otäta.
 • att kasta olika former av hushållsavfall på anvisat ställe, och om möjligt inte fylla soptunnor mer än locket går att stänga.
 • att på egen bekostnad låta bortforsla för soptunnor olämpligt avfall såsom större kartonger, möbler och andra skrymmande föremål.

För säkerhets skull:

 • att regelbundet kontrollera brandvarnare i lägenheten och vid behov byta batteri.
 • att om det uppstår skada eller brist som utgör en säkerhetsfara, genast underrätta vaktmästaren.
 • att inte utan särskilt tillstånd placera föremål i trappuppgång, korridorer, entré eller källargång eller belamra dessa utrymmen med skräp och dylikt.
 • att inte lämna husport eller källardörr olåst, samt se till att fönster i gemensamma lokaler är stängda när lokalen lämnas.
 • att inte utan styrelsens tillstånd uppsätta skyltar, markiser eller antenner på fastighetens fasad.

För kommande hyresgästers skull:

 • att vid upphängning av tavlor och liknande använda i första hand ”x-krokar”. Uppfästning på tapeter med klister, tejp, knappnålar och liknande får inte förekomma.
 • att inte utan vaktmästarens tillstånd borra, spika eller på annat sätt göra hål i våtrumstapet.
 • att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt uteplats och entré iordningställd samt att då överlämna samtliga dörrnycklar.