Styrelsen och utskotten nås lättast genom att anmäla ett ärende via lommaborgen.se -> supportcenter.

Behöver du akut kontakt (till exempel om rumsnyckeln gått sönder), ta kontakt med din köksgeneral så kan den hjälpa dig kontakta information och Uthyrningsutskottet eller styrelsen.