Har du fått skadedjur i din bostad? Anmäl det direkt! Saneringen är kostnadsfri.

Kontakta Anticimex och anmäla om du har skadedjur i din studentbostad eller i det gemensamma korridorköket. 

Gäller det andra utrymmen så gör du en felanmälan här på supportcentret.

Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.


Ring till Anticimex Kundservice.

075-245 10 00

https://www.anticimex.se/


Uppge att du bor hos Stiftelsen Alnarps Studentbostäder


Uppge ditt namn och din fullständiga adress.


Stiftelsen Alnarps Studentbostäder
Björnbärsgatan 1(A,B,C,D) och rum
234 43 Lomma


Beskriv skadedjuret så detaljerat som möjligt.