Trädgårdsutskottet (Trut) jobbar med ytorna utanför huset och ser till så att det alltid är tilltalande. De anordnar även gemensamma trädgårdsdagar på våren och hösten då alla boende samlas för att nyplantera, rensa och städa. 

Är du intresserad av att vara delaktig i trädgårdsutskottet? Kontakta Information och uthyrningsutskottet eller styrelsen via lommaborgen.se -> supportcenter