Hyreshöjning 2023-01-01

Ändrad den Thu, 17 Nov 2022 vid 03:58 PM

Som tidigare informerats har inflationen stigit kraftigt under året. Elpriset fortsätter ligga på höga nivåer. Dessa prisökningar påverkar alla, så även här på Lommaborgen.


HSB har tidigare rekommenderat en hyreshöjning runt 10 % för att stiftelsen ska kunna hantera de höjda kostnaderna för 2023 för att kunna hålla en god soliditet för att hantera drift och underhåll.


Styrelsen har under hösten arbetat för att hålla nere kommande hyreshöjning utifrån stiftelsen åtagande.


Styrelsen har beslutat om en hyreshöjning på +7.5%.

Hyreshöjning kommer gälla från 2023-01-01.

 


Med vänliga hälsningar 

Styrelsen, Stiftelsen Alnarps studentbostäder


Stiftelsen Alnarps studentbostäder


Stiftelsen har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra och förvalta bostäder med gemensamhetsutrymmen, kompletterande utrymmen samt kollektiva anordningar. Stiftelsen ska hyra ut dessa till i första hand studerande vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) utbildningar i Alnarp.


Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. Åtta ordinarie ledamöter utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps studentkår.


Stiftelsen ska upprätthålla god soliditet där eventuella överskott återinvesteras i förvaltningen.


Hyresgäster på Lommaborgen som vill engagera sig i sitt boende som styrelseledamot i stiftelsen, är välkomna att anmäla sitt intresse till styrelsen via Lommaborgen supportcenter lommaborgen.se.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov