Information om kommande hyreshöjning

Ändrad den Thu, 09 Sep 2021 vid 03:43 PM

Som tidigare aviserats beslöt Lomma kommun att höja vår tomträttsavgäld från 5.000 kr till 260.000 kr per år från och med år 2022. Styrelsen hade en dialog med kommunen där det anfördes hur denna höjning påverkar studenterna på Lommaborgen. Tyvärr står kommunen fast vid sitt beslut och denna kostnadsökning måste nu fördelas på alla hyresgästerna på Lommaborgen.


Beslut kommer att tas under hösten av styrelsen hur denna kostnad ska fördelas. 

Kommande hyreshöjning kommer även inkludera justering för ökade drifts- och konsumtionskostnader.  


Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via supportcenter på lommaborgen.se.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Stiftelsen Alnarps studentbostäder


---

Stiftelsen Alnarps studentbostäder


Stiftelsen har till uppgift att förvalta bostäder med gemensamhetsutrymmen, kompletterande utrymmen samt kollektiva anordningar. Stiftelsen skall hyra ut dessa till i första hand studerande vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) utbildningar i Alnarp.


Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. En extern ledamot och 8 ordinarie ledamöter som utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps Studentkår.


Stiftelsen ska upprätthålla god soliditet där eventuella överskott återinvesteras i förvaltningen.


Hyresgäster på Lommaborgen som vill engagera sig i sitt boende som styrelseledamot i stiftelsen, är välkomna att anmäla sitt intresse till styrelsen via Lommaborgen supportcenter lommaborgen.se.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov