Bastun finns i A-husets källare och alla ansvarar för att städa efter sig efter användning. Bokningsschema sitter i omklädningsrummet. Lantmästarkårens bastugeneral håller ordning här.


I A-husets källare finns en gemensam bastu för alla boende på lommaborgen. Den eller de som använt bastun ansvarar för att städa efter sig omgående efter användning.

I bastuns omklädningsrum finns även en motionscykel som är fri att använda för boende.


Bastun är tillfälligt avstängd pågrund av renovering.