Det är inte tillåtet att kopiera nycklar på egen hand! Extranycklar kan beställas och kvitteras ut av vaktmästaren eller IoU.