Boendeinformation

Information till dig som är hyresgäst på Lommaborgen.

Felanmälan
Felanmälningar görs i Supportcentret för Lommaborgen: lommaborgen.se -> supportcenter Här kan du göra en felanmälan till fastighetsskötaren, men också st...
Ons, 9 juni, 2021 at 9:55 F.M.
Fönsterputsning
Stiftelsen står för putsning av fönster i alla gemensamma utrymmen i A- och B-husen. Eftersom alla rumsfönster inte är öppningsbara står stiftelsen även för...
Tis, 13 apr., 2021 at 2:28 E.M.
Förråd
I A-husets källare finns ett gemensamt cykelförråd samt låsbara förråd för hyresgästerna i C- och D-husen. För de boende i A- och B-husen finns det ett geme...
Tis, 13 apr., 2021 at 2:35 E.M.
Gemensamma möteslokalen/soppalokalen
Stiftelsen Alnarps Studentbostäders gemensamma lokal Lokalen är belägen på bottenplan i A-huset och får nyttjas av boende på Lommaborgen, till exempel vid ...
Tis, 20 apr., 2021 at 8:05 E.M.
Husdjur
I B- och D- huset är du välkommen att ta med dig ditt husdjur.  Som djurägare vet du ju självklart att detta innebär ett ansvar, och speciellt i ett stude...
Tis, 13 apr., 2021 at 2:39 E.M.
Hyra & hyresavier
HSB Skåne hanterar administrationen av hyror för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder. Vänligen kontakta HSB Skåne när det gäller avier, inbetalningar och påm...
Tis, 14 sep., 2021 at 2:07 E.M.
Inflyttning
Du har rätt att flytta in klockan tolv den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller annan helgdag är det första vardagen därefter...
Tis, 10 Maj, 2022 at 11:07 F.M.
Internkö
Vill du av någon anledning byta rum så går det bra att anmäla ditt intresse i supportcentret via Hyres- och boendefrågor Som boende på Lommaborgen har du ...
Tis, 13 apr., 2021 at 2:42 E.M.
Kök
För vart och ett av de gemensamma köken utses en köksgeneral av de boende. Hen ansvarar för bland annat gemensamma inköp likt diskborstar och diskmedel samt...
Tis, 13 apr., 2021 at 3:02 E.M.
Kontakt
Styrelsen och utskotten nås lättast genom att anmäla ett ärende via lommaborgen.se -> supportcenter. Behöver du akut kontakt (till exempel om rumsnyckel...
Tis, 13 apr., 2021 at 2:46 E.M.