Stiftelsen står för putsning av fönster i alla gemensamma utrymmen i A- och B-husen. Eftersom alla rumsfönster inte är öppningsbara står stiftelsen även för putsning av utsidan på samtliga rumsfönster i A- och B-husen.