För vart och ett av de gemensamma köken utses en köksgeneral av de boende. Hen ansvarar för bland annat gemensamma inköp likt diskborstar och diskmedel samt har ansvara för den gemensamma kökskassan som ska räcka till gemensamma inköp. Köksgeneralen kallar till köksmöten, och ansvarar för att utse en person varje vecka i det gemensamma köket som har ett övergripande ansvar för att plocka disk, ta ut sopor och tömma källsorteringen. Den personen ska ej städa upp andras skräp, syftet är att den personen har ett övergripande ansvaret för köket under hens "ansvarsvecka". 


Varje person i de gemensamma köken har tillgång till två skåp för förvaring av mat, en hylla i kylskåpet och ett frysfack.


På varje våningsplan finns ett städskåp med städutrustning till det gemensamma köket, korridoren och rummen på det våningsplanet.


Lommaborgen står för att det finns ett standardutbud av basutrustning i köken, om något saknas meddela det via lommaborgen.se -> supportcenter.

Standardutbud är: skärbrädor, bestick, glas, muggar, tallrikar, skålar. knivar, grytor, stekpannor, micro och kaffebryggare. 

Observera att konsumtionsvaror likt diskmedel, rengöringsmedel och hushållspapper bekostar de boende själva.