Då vill vi att du tänker på att:

  • Det är tre månaders uppsägningstid.
  • Lämna in en skriftlig uppsägning. Blankett finns på anslagstavlorna i entréerna (alternativt via PDF i detta meddelande.
  • Uppsägningen ska lämnas i Informations och Uthyrningsutskottets postfack (längst ner till höger vid A-husets postfack). Om du ej har möjlighet att lämna den fysiskt, skicka in den digitalt via lommaborgen.se -> supportcenter.
  • Bekräftelse på uppsägning lämnas i ditt postfack, följ anvisningarna kring städ och bokning av besiktningstillfälle. Det är ditt ansvar att boka tid för besiktning i god tid, information och uthyrningsutskottet kan ej garantera att besiktningstid finns om man är ute i sista stund. 
  • Städa noga, tag hjälp av checklistan på den utdelade blanketten, vid ej godkänt städ vid besiktning så dras depositionen. 
  • Kolla upp så du inte har någon hyresskuld eller påminnelseavgift.

Obs! Om du flyttar under juli eller augusti så blir du tvungen att betala hyra under denna tid, även om de normalt sett är inbetalningsfria.