I vardera ände av A- och B-husen mot parkeringarna finns sopkärlförhushållssopor, matavfall glas och metall. Varje hyresgäst ansvarar för att sopsortera sina egna sopor korrekt enligt anvisningarna på soptunnorna.

Till hushållssopor räknas ej möbler, stora kartonger eller andra otympliga föremål. 

De som är köksansvariga i de gemensamma köpen varje vecka ansvarar för att källsortering och hushållssopor som hör till vardera kök töms. 

Det får ej slängas sopor på utsidan av soptunnorna.


Har man större saker som ska slängas så finns en återvinningsstation för plast, papper mm, se bild och den rödmarkerade markeringen FTI-station.