Lommaborgens parkering är norr om C- och A-husen. Mellan ICA och lommaborgen finns en mindre parkering som tillhör och sköts av Lomma kommun. 

På gräsmattor eller andra ytor som ej är utmarkerade parkeringsplatser är det förbjudet att parkera.


Det är viktigt att tänka på att tömma bilen på värdesaker och att anmäla eventuella stölder till polisen.