Brandskyddsföreskrifter

Ändrad den Wed, 22 Sep 2021 vid 05:12 PM

Gällande brandskyddsföreskrifter för boende i Stiftelsen Alnarp studentbostäder.

 • Ansvar för att vara förtrogen med utrymningsplan, nödlägesrutiner och tillbudsrapportering.
 • Egenansvar – Hyresgäst har skyldighet att iaktta försiktighet när det gäller levande ljus, elektriska maskiner, grillning på gården, sophantering. Att inte röka inomhus och iaktta försiktighet om rökning sker utomhus i anslutning till boendet. Regelbundet kolla av brandvarnaren i sitt rum.
 • Förbud att sätta brandfunktioner ur spel genom att ställa upp branddörrar, koppla ur brandvarnare etc.


Handlingsplan vid nödläge:

 1. RÄDDA - DIREKT HOTADE
 2. VARNA - ANDRA
 3. LARMA - SOS 112
 4. SLÄCK - OCH/ELLER STÄNG IN BRANDEN
 5. UTRYM - BYGGNADEN VIA NÄRMASTE SÄKRA VÄG
 6. MÖT UPP RÄDDNINGSTJÄNST - Kontakta någon i styrelsen (se anslagstavla)


Tillbudsrapportering till styrelsen vid:

 • Personskador
 • Olyckor med brandfarlig vara
 • Brister i brandskydd eller utrymningssäkerhet
 • Brand


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov