Besiktningsprotokollet får du i samband med inflytt, och i det fyller du i alla befintliga skador som du ser i ditt nya boende. Det är enklast att fylla i noga innan du börjar bära in möbler och inredning, exempel på saker att notera kan vara en rispa på en garderob eller trasig persienn. 


Besiktningsprotokollet är din "försäkring" vid utflytt, alla skador eller skavanker som är noterade på protokollet kommer du ej bli ersättningsskyldig för. I samband med utflytt besiktas ditt rum, och ditt besiktningsprotokoll jämförs med rummets skick, alla skador som tillkommit som ej står med på besiktningsprotokollet kan du bli ersättningsskyldig för. 


Besiktningsprotokollet lämnas in senast 10 dagar efter inflytt i stiftelsens postfack (postfacket längst ner till höger i A-huset). 


Mvh Stiftelsen Alnarps Studentbostäder