Kallelse till fortsatt årsmöte 2022 i Stiftelsen Alnarps Studentbostäder

Plats: Björnbärsgatan 1A, 234 43 Lomma - Mötesrummet A-huset
Datum: Onsdagen den 25 maj - 2022
Tid: 15:00

Årsmötet är öppet för alla hyresgäster på Lommaborgen.

Agenda: Enligt tidigare dagordning, § 11-14, varav huvudpunkten är val av nya ledamöter.

Mötet kommer att ledas av en oberoende advokat.

Med vänliga hälsningar
Stiftelsen Alnarps Studentbostäder