Plats: Mötesrummet A-huset - Björnbärsgatan 1, 234 43 Lomma
Datum: Onsdagen den 18 maj - 2022
Tid: 15:00

Årsmötet är öppet för alla hyresgäster på Lommaborgen.
Vänligen anmäl ditt deltagande via detta formulär
https://forms.gle/aZd93QEdXGMrCoCSA

Stiftelsen bjuder på lite mat efter avslutade möten för alla som deltagit på årsmötet.


Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare
 5. Godkännande av föredragningslista
 6. Föregående årsmötesprotokoll
 7. Årsredovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Styrelsearvoden
 11. Val av styrelse
 12. Val av sammankallande i ny styrelse
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande


Med vänliga hälsningar
Stiftelsen Alnarps Studentbostäder