Som tidigare aviserats beslöt Lomma kommun att höja vår tomträttsavgäld från 5.000 kr till 260.000 kr per år från och med år 2022. Styrelsen hade en dialog med kommunen där det anfördes hur denna höjning påverkar studenterna på Lommaborgen. Tyvärr står kommunen fast vid sitt beslut och denna kostnadsökning måste nu fördelas på alla hyresgästerna på Lommaborgen.


Beslut om hyror för 2022 har nu tagits som inkluderar fördelning tomträttsavgäld och justering för ökade drifts- och konsumtionskostnader.

 

Boendetyp

Kontrakt

Hyra 2022

Enkelrum

9

3 670 kr

Dublett med pentry

9

3 670 kr

Dublett

9

3 610 kr

Enkelrum

10

3 630 kr

Dublett med pentry

10

3 630 kr

Dublett

10

3 570 kr

Lägenhet

12

6 490 kr


Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via supportcenter på lommaborgen.se.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Stiftelsen Alnarps studentbostäder


----

Stiftelsen Alnarps studentbostäder


Stiftelsen har till uppgift att förvalta bostäder med gemensamhetsutrymmen, kompletterande utrymmen samt kollektiva anordningar. Stiftelsen skall hyra ut dessa till i första hand studerande vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) utbildningar i Alnarp.


Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. En extern ledamot och 8 ordinarie ledamöter som utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps studentkår.


Stiftelsen ska upprätthålla god soliditet där eventuella överskott återinvesteras i förvaltningen.


Hyresgäster på Lommaborgen som vill engagera sig i sitt boende som styrelseledamot i stiftelsen, är välkomna att anmäla sitt intresse till styrelsen via Lommaborgen supportcenter lommaborgen.se.