Stiftelsen Alnarps studentbostäder

Stiftelsen har till uppgift att förvalta bostäder med gemensamhetsutrymmen, kompletterande utrymmen samt kollektiva anordningar. Stiftelsen skall hyra ut dessa till i första hand studerande vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) utbildningar i Alnarp.

Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. Åtta ordinarie ledamöter utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps studentkår.

Stiftelsen ska upprätthålla god soliditet där eventuella överskott återinvesteras i förvaltningen.


Fr.o.m den 1 januari 2021 gör vi en hyreshöjning om ca 8%.  

I styrelsen kan vi efter genomgång av budget för 2021 konstatera att detta är nödvändigt.

Våra fastigheter, byggda 1971, har ett större underhålls-, reparations- och renoveringsbehov. Som exempel kan nämnas vattenskador, takreparationer, byte av fönster och vitvaror mm. Tillkommer gör även ökade drifts- och konsumtionskostnader.

Hyror från och med 2021-01-01:
Enkelum: 3 250 kr
Dubblett utan pentry: 3 190 kr
Dubblett utan pentry, litet rum: 3 080 kr
Dubblett med pentry: 3 250 kr
Lägenhet: 5 840 kr

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via Servicecenter på lommaborgen.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Stiftelsen Alnarps studentbostäder