Problemen med råttor fortsätter. Nu främst i A-huset. 


Clockrent har under dagen satt ut vanliga råttfällor vid husgrunden runtom A-huset. Därför är det av vikt att man håller uppsikt över barn och husdjur när de vistas i närheten av A-huset. 


Vidare gäller att skötta sopsorteringen på ett bra sätt (gäller alla boende): 


- Ha för vana att tömma sopor och kompost varje kväll. 


- Se till så att sopkärlen vid sopstationen stängs ordentligt. 


Anticimex är inkopplat på så sätt att de har hand de större råttfångarna (plåtlådor) som finns vid A- och B-huset. Det går inte att lägga ut gift eftersom det är ett boende. 


Hälsningar IoU